Home

Corona-maatregelen in het MFA De Zuides

Vanwege corona heeft de gemeente Westerwolde een aantal maatregelen getroffen die gevolgen hebben voor het spelen van volleybalwedstrijden.

Beperkingen in de kleedkamers
In beide kleedkamers mogen zich per kleedkamer niet meer dan 5 volwassen personen tegelijk bevinden. We willen onze tegenstanders dan ook vriendelijk verzoeken om zoveel mogelijk al in sporttenue naar de wedstrijden te komen en rekening te houden met het door de gemeente opgelegde maximumaantal van 5 personen per kleedkamer.
Tot nader order gelden er voor de jeugd geen beperkingen.

Beperkingen in het aantal toeschouwers
Onze zaal is weliswaar nieuw en modern, maar ook heel klein. We hebben 1 veld, een kleine tribune en geen kantine. Op onze tribune mogen onder de huidige omstandigheden slechts maximaal 5 personen plaatsnemen en moeten mensen buiten het veld altijd 1,5 meter afstand houden.
Hierdoor moeten wij onze tegenstanders helaas vragen om GEEN supporters mee te nemen. Ook supporters uit Sellingen zelf moeten we helaas vragen om tot nader order geen wedstrijden te bezoeken of rekening te houden met het zeer beperkte aantal zitplaatsen van 5 op de tribune.

We begrijpen dat, zeker bij jeugdwedstrijden, onze tegenstanders met de auto komen en dat er dus chauffeurs met de teams meekomen. We willen onze tegenstanders wel vragen het aantal chauffeurs zoveel mogelijk te beperken.

Tot slot, en dat is beslist iets wat we liever niet doen, kan het zijn dat we bij te hoge bezoekersaantallen gedwongen zijn om mensen de toegang te ontzeggen.

Wij rekenen op je medewerking.

Alvast bedankt,

Bestuur SSS’70

 

Volleybalvereniging “Sport Staalt Spieren 1970”

jeugd

Volleybalvereniging “Sport Staalt Spieren 1970”- oftewel SSS ’70 – is opgericht in september 1969. In de beginjaren ging dit nog samen met de gymvereniging S.S.S. maar vanaf november 2004 zijn we een zelfstandige vereniging geworden.

Op dit moment wordt gevolleybald op de volgende niveaus: mix senioren/junioren recreatief, dames competitie en jeugd competitie. Jeugd competitie is onderverdeeld in meisjes B en C-jeugd en CMV niveau 6.

Nevobo link: http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/CKL5G2F