Ledeninfo

Trainingstijden per 26 augustus 2019

Dames-1 maandag 20.00-21.30 uur Trainer: Geertje
Jeugd
Beginnende jeugd vanaf 7 jaar*
CMV 4
maandag 17.30-18.30 uur Trainer: Rick
C jeugd maandag 18.30-20.00 uur Trainer: Rick
 CMV 6 dinsdag 17.00-18.00 uur Trainer: Geertje
B jeugd dinsdag 18.00-19.30 uur Trainer: Geertje
vrijdag 19.30-21.00 uur Trainer: Geertje
A jeugd dinsdag 19.30-21.00 uur Trainer: Geertje
Recreanten donderdag 20.30-22.00 uur Trainer: Marcel
* Eventueel kan dit ook vanaf 6 jaar, mits ze bepaalde balvaardigheden beheersen. De trainer kan dit tijdens een proeftraining bepalen.

In de vakanties van de basisscholen en op feestdagen zijn er geen trainingen.


Vakantierooster 2019-2020:

Voorjaarsvakantie: 17 – 22 februari 2020
Meivakantie: 27 april – 9 mei 2020
Zomervakantie: 6 juli – 15 augustus 2020

Goede vrijdag en Pasen: 10 – 13 april 2020

Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020

Pinksteren: 1 juni 2020


Lid worden

Om een goede indruk van de training en de volleybalsport in z’n algemeenheid te krijgen, wordt leden de mogelijkheid geboden gratis aan 3 trainingen deel te nemen.

Na 3 trainingen gaat je lidmaatschap in en krijg je een aanmeldingsformulier van de trainer.

Onze vereniging is afhankelijk van vrijwilligers. Wij verwachten dan ook dat ieder lid zijn steentje bijdraagt. Voor jeugdleden houdt dit in dat zij bijvoorbeeld helpen bij het tellen van de thuiswedstrijden. Voor de ouders van jeugdleden houdt dit in dat zij volgens een bepaald schema zorgdragen voor het vervoer naar de uitwedstrijden.

Van spelende leden wordt verwacht dat zij bij ziekte of andere redenen zich afmelden bij de trainer voor de training en bij de coach voor de wedstrijden.

 

Contributie 2019/2020

Voor het seizoen 2019-2020 is de contributie + bijkomende kosten als volgt:

Senioren

Competitie

Recreanten

4e kw. 2019   €

1e kw. 2020    € 2e kw. 2020
3e kw. 2020
4e kw. 2019   € 1e kw. 2020   € 2e kw. 2020      €

3e kw. 2020

Contributie 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Bondscontributie 20,00 20,00 20,00
Grote clubactie 6,00 6,00
Kledingfonds 5,00
Totaal 50,00 49,00 44,00 24,00 30,00 24,00 24,00 24,00

 Jeugd

B-Jeugd competitie

A en C-Jeugd competitie

4e kw. 2019   € 1e kw. 2020   € 2e kw. 2020
3e kw. 2020
4e kw. 2019   € 1e kw. 2020
2e kw. 2020   € 3e kw. 2020    €
Contributie 32,50 32,50 32,50 32,50 24,00 24,00 24,00 24,00
Bondscontributie 25,00 25,00 25,00 25,00
Grote clubactie 3,00 3,00
Kledingfonds 5,00 5,00
Totaal 60,50 62,50 32,50 32,50 52,00 54,00 24,00 24,00

 

 

CMV 4 en 6

4e kw. 2019

1e kw. 2020
2e kw. 2020

3e kw. 2020

Contributie 22,50 22,50 22,50 22,50
Bondscontributie 17,50 17,50
Grote clubactie 3,00
Kledingfonds 5,00
Totaal 43,00 45,00 22,50 22,50

 

Wanneer je aan het begin van het seizoen besluit competitie te gaan spelen en je stopt halverwege het seizoen, moet je wel het totale jaarbedrag aan bondscontributie betalen. Want als vereniging moeten wij aan de Nevobo ook het totale jaarbedrag afdragen.

De contributie wordt aan het begin van ieder kwartaal geïnd.

Opzegging lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor de eerste van het nieuwe kwartaal schriftelijk te geschieden bij de secretaris of de penningmeester.

In het 4e kwartaal ontvangen alle leden loten van de Grote Clubactie. De kosten worden gelijktijdig met de contributie van het 4e kwartaal geïnd.

Contributie kan alleen worden betaald via een machtiging. De mogelijkheid bestaat het afgeschreven bedrag te laten terugboeken of de machtiging in te trekken.