Ledeninfo

Trainingstijden per 4 september 2023

A-jeugd maandag 18.00-19.30 uur Trainer: Geertje
dinsdag 18.00-19.30 uur  Trainer: Geertje
 Dames-1 maandag 19.30-21.00 uur Trainer: Geertje
Recreanten donderdag 20.30-22.00 uur Trainer: Marcel

 

In de vakanties van de basisscholen en op feestdagen zijn er geen trainingen.


Vakantierooster 2023-2024:

Herstvakantie:23 okt – 27 okt 2023
Kerstvakantie: 25 dec. 2023 tot en met 5 jan. 2024
Voorjaarsvakantie: 19 feb. 2024 tot en met 23 februari 2024
Pasen: 1 apr. 2024
Koningsdag: 27 april 2024
Meivakantie: 29 apr. 2024 tot en met 10 mei 2024
Hemelvaart: 9 mei 2024
Pinksteren: 20 mei 2024
Zomervakantie: 22 juli 2024 tot en met 1 sept. 2024


Lid worden

Om een goede indruk van de training en de volleybalsport in z’n algemeenheid te krijgen, wordt leden de mogelijkheid geboden gratis aan 3 trainingen deel te nemen.

Na 3 trainingen gaat je lidmaatschap in en krijg je een aanmeldingsformulier van de trainer.

Onze vereniging is afhankelijk van vrijwilligers. Wij verwachten dan ook dat ieder lid zijn steentje bijdraagt. Voor jeugdleden houdt dit in dat zij bijvoorbeeld helpen bij het tellen van de thuiswedstrijden. Voor de ouders van jeugdleden houdt dit in dat zij volgens een bepaald schema zorgdragen voor het vervoer naar de uitwedstrijden.

Van spelende leden wordt verwacht dat zij bij ziekte of andere redenen zich afmelden bij de trainer voor de training en bij de coach voor de wedstrijden.

 

Contributie 2023/2024

Voor het seizoen 2023-2024 zijn de contributie en bijkomende kosten als volgt:

Senioren

Competitie

Recreanten

4e kw. 2023
1e kw. 2024    € 2e kw. 2024
3e kw. 2024
4e kw. 2023   € 1e kw. 2024   € 2e kw. 2024

3e kw. 2024

Contributie 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Bondscontributie 20,00 20,00 20,00
Grote clubactie 6,00 6,00
Kledingfonds 5,00
Totaal 50,00 49,00 44,00 24,00 30,00 24,00 24,00 24,00

 

Jeugd

A Jeugd competitie

4e kw. 2023

1e kw. 2024   € 2e kw. 2024
3e kw. 2024
Contributie 32,50 32,50 32,50 32,50
Bondscontributie 25,00 25,00
Grote clubactie 3,00
Kledingfonds 5,00
Totaal 60,50 62,50 32,50 32,50

De contributie wordt aan het begin van ieder kwartaal geïnd.

Opzegging lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor de eerste van het nieuwe kwartaal schriftelijk te geschieden bij de secretaris of de penningmeester.

Wanneer je aan het begin van het seizoen besluit competitie te gaan spelen en je stopt halverwege het seizoen, moet je wel het totale jaarbedrag aan bondscontributie betalen. Want als vereniging moeten wij aan de Nevobo ook het totale jaarbedrag afdragen.

In het 4e kwartaal ontvangen alle leden loten van de Grote Clubactie. De kosten worden gelijktijdig met de contributie van het 4e kwartaal geïnd.

Contributie kan alleen worden betaald via een machtiging. De mogelijkheid bestaat het afgeschreven bedrag te laten terugboeken of de machtiging in te trekken.